Persbericht Ieder mbo een practoraat

Het domein van het beroepsonderwijs is continu in ontwikkeling. Er is dan ook veel behoefte aan kennisontwikkeling (onderzoek) en kenniscirculatie. In het hbo zijn hiertoe sinds 2001 de zogenoemde lectoraten ingesteld.

Het mbo, met z’n praktische insteek, kan ook wel een dergelijke impuls gebruiken voor de ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de beroepspraktijk, zo vinden een aantal samenwerkende mbo’s (Mediacollege Amsterdam, ROC van Twente, ROC Mondriaan, ROC Leeuwenborgh en ROC Noorderpoort). Daarom richtten zij gezamenlijk op 30 juni 2015 de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ op.

Deze stichting heeft zich ten doel gesteld om in het mbo praktisch georiënteerde vernieuwingen te bevorderen; en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de beroepspraktijk. Vanwege de praktische mbo-insteek en met een knipoog naar de lectoraten en lectoren van het hbo, is gekozen voor de termen ‘practoraten’ en ‘practoren’.

De practoraten zullen experimenteren en vernieuwingen verkennen op de grenzen van hun eigen vakgebied; het bedrijfsleven zal hierbij actief betrokken worden. Bundeling en verdieping van kennis – en het in de praktijk toepassen van die kennis – staan daarbij voorop. Hun ervaringen zullen de practoraten delen met de buitenwereld.

De stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ wil, naast het stimuleren en het promoten van practoraten binnen mbo-instellingen, ook de kwaliteit ervan bewaken en de samenwerking tussen de practoraten in een nationaal netwerk stimuleren.

Een van de opstellers van het (gelijknamige) visiedocument van de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ is Jorick Scheerens. Hij is sinds 2012 projectleider bij het Practoraat Sociale Media, geleid vanuit het Mediacollege Amsterdam – dat de inspiratie vormde voor de stichting: “De tijd is nu rijp voor practoraten binnen verschillende mbo-instellingen. Kort nadat wij de stichting oprichtten om de oprichting van practoraten te stimuleren, schreef minister Bussemaker van OCW een visiebrief met de titel ‘Een responsief MBO voor hoogwaardig vakmanschap’, waarin zij onder meer de noodzaak benoemt te komen tot een impuls in de kennisontwikkeling van het mbo. Zij kondigt in deze brief aan de introductie van ‘lectoren’ in het mbo te willen verkennen.

Ons plan voor een landelijk netwerk van practoraten, dat een platform vormt voor kennisuitwisseling, sluit goed aan bij de wensen van de minister, de rest van de politiek en het onderwijsveld. Laten we gebruik maken van dit momentum en aan de slag gaan!”

Bijlagen

Het visiedocument van de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ is te downloaden via www.practoraten.nl/downloads

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jorick Scheerens, tel: 06 – 43441510 of via J.Scheerens@ma-web.nl