Stelling: Practoraten hebben een toegevoegde waarde omdat delen centraal staat