Een practoraat is een expertisecentrum met een onderzoekscomponent, georganiseerd als onderdeel van een mbo-instellingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Er zijn twee soorten practoraten, namelijk met meer nadruk op vakinhoudelijke vernieuwing, danwel met nadruk op onderwijskundige vernieuwing. Echter, in ieder practoraat zijn beide vernieuwingen aanwezig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Practoraten bieden ruimte voor innovatie en excellentie, versterken de verbinding tussen onderwijs, (regionaal) bedrijfsleven en onderzoek. De kwaliteit van de docenten wordt verbeterd door het stimuleren van een onderzoekende houding. Afstemming en kennisdeling tussen practoraten, en daarmee tussen mbo-instellingen, verbetert het imago van het mbo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Een practor is een boegbeeld, inspirator en motor, verantwoordelijk voor kennisontwikkeling- verspreiding (in en extern) en –toepassing, praktijkgericht onderzoek en professionalisering van docenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De practoraten focussen op een of meerdere aandachtsgebieden van de drievoudige opdracht van het mbo (beroepsgericht kwalificeren, persoonlijke ontwikkeling en burgerschap). Het mbo heeft een eigen opdracht die wel aansluit op de opdracht van het hbo. Samenwerking met lectoraten wordt door practoraten juist een meer logische samenwerking.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Het type kennisontwikkeling valt het best te typeren als contextspecifiek: Hoe doen we dat in onze opleiding? Wat zijn oplossingen voor onze problemen? Wat zijn handige instrumenten? Kennisontwikkeling vindt plaats via praktijkonderzoek. Het ontwikkelen van kennis in een specifieke context en deze kennis toepassen staat centraal.

Kennis en ervaring delen is essentieel: ten eerste binnen en tussen de teams, binnen het ROC/AOC maar ook tussen ROC’s/AOC’s en met het bedrijfsleven.

Kennis borgen is verweven in de werkwijze van de practoraten. Door samen met docenten en/of teams praktijkonderzoek uit te voeren werken de practoraten aan het onderzoekend vermogen van docenten en teams.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Practoraten worden zowel ingezet als broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen of als instrument om strategisch beleid te realiseren. Of een practoraat of een (andere combinatie van) functie(s) de voorkeur heeft is afhankelijk van het strategisch HRM beleid van de mbo-instelling en/of colleges. Samenhang tussen het strategisch en het HRM-beleid is van belang voor het behalen van de doelen. Daarbij gaat het niet alleen om de strategie maar ook om dat wat feitelijk op de werkvloer gebeurt. Of te wel: de samenhang en interactie strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De belangrijkste doelstelling voor practoraten in het professionaliseren van docenten. Een reflectieve, onderzoekende houding is daarbij het streven. Hierbij wordt vaak de term ‘reflective practioner’ aangehaald. De reflective practitioner kijkt kritisch naar zijn eigen praktijk. Hij is nieuwsgierig naar wat hij doet en waarom hij handelt zoals hij doet, wat het effect is en of hij dat wil. Hij is zich bewust van aannames op verschillende niveaus: ervaringen, kennis en vaardigheden, overtuigingen, waarden en normen, drijfveren. Hij kan deze aannames analyseren en verder onderzoeken.

De opleidingseis voor mbo-docenten ligt al bijna twee decennia op hbo-niveau. In het hbo bestaat veel aandacht voor onderzoeksvaardigheden, dus de kennis en vaardigheid van docenten ligt op dit punt hoger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Binnen de practoraten wordt gewerkt aan uitdagingen en oplossingen voor problemen van opleidingen en teams in het verzorgen van toekomstgericht beroepsonderwijs. Aansluitend bij maatschappelijke en regionale uitdagingen, technologische en sociale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in bedrijven

  • Een aantal practoraten zijn direct gekoppeld aan de CIV’s (Creatief Vakmanschap).
  • De meeste practoraten werken op aandachtsgebieden van de topsectoren.
  • Een aantal practoren onderhouden relaties met lectoraten (Sociale Media, Burgerschap, de practoraten van ROC van Twente).
  • Het lijkt erop dat de practoraten de lectoraten vooral opzoeken indien daar behoefte aan is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De prille ontwikkeling van practoraten leidt ook tot uiteenlopende discussies over wat een practoraat eigenlijk is en in hoeverre het overeenkomt dan wel afwijkt van een lectoraat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

“Als je practoraten met praktijkonderzoek laat starten, komt het praktijkgerichtonderzoek vanzelf”. Je moet niet de druk opvoeren door bv aan practoren de eis van gepromoveerd zijn te stellen (zoals bij lectoren). Je moet wel minimaal een master leren & innoveren gehad hebben om in onderzoek thuis te zijn. Ook domeinkennis is belangrijk om in een docentengroep aanzien te hebben, een voorbeeldfunctie te hebben en ze te kunnen inspireren. Dus: kijk heel goed wie je als practor aanstelt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

In het kader van doelmatigheid lijkt het gerechtvaardigd om enige variatie in te bouwen en teveel doublures te voorkomen. Maar wanneer de aansluiting met het onderwijs en het regionale bedrijfsleven belangrijke accenten zijn, dan is het belangrijk om te zorgen dat er een platform en ruimte beschikbaar zijn voor uitwisseling van ervaringen en kennisdeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *