Je onderzoeksidee waarmaken via het Onderzoeksplein Onderwijs

Werk jij in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs? En is er op jouw onderwijsinstelling een initiatief of aanpak rondom het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) waar jij onderzoek naar zou willen doen (bijvoorbeeld studentenwelzijn of in- en doorstroom)? Dien jouw onderzoeksidee in op het Onderzoeksplein Onderwijs van het NRO. Bundel je krachten met onderwijsonderzoekers of andere praktijkprofessionals, en vraag samen financiering aan (maximaal € 50.000 euro).

Deel jouw onderzoeksidee op het Onderzoeksplein Onderwijs

Op het Onderzoeksplein Onderwijs worden onderwijsprofessionals uitgenodigd om onderzoeksideeën te delen en de samenwerking met onderzoekers of andere praktijkprofessionals op te zoeken. Uit de samenwerkingen die ontstaan op het platform komen onderzoeksvoorstellen voort voor kleinschalige praktijkgerichte onderzoeken.

Financiering voor onderzoek naar duurzame NPO-aanpakken

Via het Onderzoeksplein Onderwijs is de call for proposals ‘Kleinschalig onderzoek naar duurzame aanpakken mbo ho’ gepubliceerd. Het is een call for proposals voor onderzoek naar de gevolgen van corona op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van studenten, en hoe deze aangepakt kunnen worden.

Dus bundel je de krachten met onderwijsonderzoekers of andere praktijkprofessionals rondom een NPO-onderzoeksidee, dan kun je vervolgens samen financiering aanvragen voor dit idee (maximaal € 50.000 euro). Dit kan tot 12 oktober 2023, 14:00 uur. Het moet gaan over initiatieven of veelbelovende aanpakken binnen een van de thema’s uit het bestuursakkoord mbo en ho:

  • Soepele in- en doorstroom (mbo, hbo en wo)
  • Welzijn van studenten en sociale binding met de opleiding (mbo, hbo en wo)
  • Ondersteuning en begeleiding bij stages (mbo en hbo)
  • Ondersteuning en begeleiding bij coschappen in medische opleidingen (wo)
  • Beperking van studievertraging en uitval in lerarenopleidingen (hbo en wo)
  • Aanpak van jeugdwerkloosheid (mbo).

Meer over de call for proposals

Je kunt een aanvraag indienen als consortium. Daarmee wordt een samenwerkingsverband bedoeld. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit:

  • Medewerkers in het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs,
  • Onderzoekers verbonden aan / onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan Nederlandse universiteiten, instellingen voor hoger of middelbaar beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland die onafhankelijk onderwijsonderzoek doen.

Daarnaast is het een vereiste dat de hoofdaanvrager een account heeft op het Onderzoeksplein Onderwijs (https://onderzoeksplein.nro.nl/) en dat de onderzoeksaanvraag voortkomt uit een idee dat of veelbelovende aanpak die gedeeld is op het Onderzoeksplein Onderwijs.

De aanvullende voorwaardes voor hoofd- en mede-aanvragers lees je in de call for proposals.

Deadline

  • De deadline voor de intentieverklaring: 12 oktober 2023, 14.00 uur
  • De deadline voor de aanvraag: 14 november 2023, 14.00 uur.

Het volledige tijdspad lees je in de call for proposals.

Bron: NRO