Frans Leijnse over Practoraten in het mbo

Frans Leijnse introduceerde in zijn functie als voorzitter van de HBO-raad (tegenwoordig de Vereniging Hogescholen) de lectoraten. Mede op basis van die ervaring deelt hij in deze video zijn visie op de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bij de ontwikkeling van vakmanschap en de rol die practoraten daarbij kunnen spelen. De professionalisering van docenten is daarbij een zeer voorname taak en daarmee, zoals Frans Leijnse het zelf zegt, een gouden kans!