Practoren gezocht

ROC van Twente start in het voorjaar van 2017 met drie (nieuwe) practoraten. Practoraat Burgerschap,  Versterken leerproces (niveau 2) en Zorg en Technologie:

  • ‘Burgerschap’ richt zich op het ontwikkelen van burgerschapscompetenties in het curriculum en sluit hiermee aan op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die momenteel in het beroepsonderwijs worden gevoerd om burgerschap een meer evidente plek in het opleidingsaanbod te geven.
  • Versterken leerproces (niveau 2) richt zich met name op hoe we het leerproces van de leerling (niveau 2) kunnen optimaliseren? Welke middelen kunnen we daarvoor inzetten? Hoe kunnen we de betrokkenheid stimuleren? Welke factoren zijn daarop van invloed, etc. .
  • Zorg en technologie. Hierbij denken aan vragen zoals: Hoe kan de medische technologie helpen de zorg veiliger, efficiënter en (beter) betaalbaar te maken? Hoe wordt de vernieuwing ingebracht in de opleiding?

Voor deze practoraten zijn nu drie vacatures gesteld:

Practor Burgerschap: effecten en impulsen (0,3 fte)

Practor Versterken Leerproces niveau 2 (0,3 fte)

Practor Zorg en Technologie (0,3 fte)