Practor Roeland Hogt geïnstalleerd

Vandaag is Roeland Hogt geïnstalleerd als practor voor het practoraat Automotive van ROC Noorderpoort. Dit is het eerste practoraat Automotive van Nederland en het tweede practoraat dat binnen Noorderpoort geïnstalleerd wordt. Het doel van het practoraat Automotive is het ontwikkelen en realiseren van een toekomstbehendige organisatie van het mbo-onderwijs, waarmee men snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Met het practoraat wordt onderzoek gedaan naar de veranderingen en ontwikkelingen in het vakgebied automotive rondom producten, technologieën, het onderwijs en de praktijk.

Het is de ambitie van Noorderpoort Automotive om met dit practoraat de regionale ontwikkeling en werkgelegenheid te versterken en de verbinding te leggen met de ontwikkelingen die op landelijk niveau plaatsvinden. Het practoraat versterkt daarmee ook de rol van Noorderpoort Automotive als kenniscentrum en sluit aan op de ontwikkelingen die binnen en buiten de organisatie plaatsvinden.

Meer informatie over dit practoraat: https://www.practoraten.nl/practoraten/automotive/