Een portret van het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie

Drenthe College, Hanzehogeschool Groningen, Provincie Drenthe en Gemeente Assen zijn samen met een breed scala aan partners, waaronder zorginstellingen en het bedrijfsleven, het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie gestart. Het Practoraat vormt een uniek onderzoeks- en opleidingscentrum. Studenten vanuit mbo en hbo werken, samen met zorginstellingen en bedrijven, aan de ontwikkeling en praktische toepassing van technologische innovaties voor de zorg.