Een portret van het Practoraat Food, Innovation & Concepts

 

Het Practoraat Food Innovation & Concepts (ROC Mondriaan) is onderdeel van het Excellence Programma – buitengewone MBO (gesteund door Ministerie van Onderwijs). Doel hiervan is excellente studenten op een verrassende manier mee te nemen in de wereld van onderzoek: hun nieuwsgierigheid te prikkelen, hun kritisch denken te bevorderen, hun omgevingsgerichtheid te stimuleren en conclusies praktisch toepasbaar maken! Excellente studenten worden geselecteerd op basis van hun leerresultaat, persoonlijkheid, vaardigheden, interesses, passies en motivaties. Het excellentieprogramma beslaat één semester en is boven curriculair. Studenten doen kennis en vaardigheden op in de wereld van onderzoek. De opzet is praktisch: doen, experimenteren, interpreteren en presenteren.

Een videoproductie van Miquel de Vries, Thomas van Hooff, Gwen de Ruiter, Selina Dubbelaar, Thijs Reling en Jelle Koolstra (Clipjesfabriek) in opdracht van de Stichting Ieder mbo een practoraat (www.practoraten.nl)