Dr. Paulo Moekotte houdt practorale rede – Mediawijsheid op 22 februari


Toekomstgericht, mediawijs beroepsonderwijs: start van een succesvolle loopbaan voor iedere jonge professional.

Met ingang van september 2017 is het Practoraat Mediawijsheid actief met dank aan de inhoudelijke impuls die is uitgegaan van de Amsterdamse MBO Agenda. Drie MBO-instellingen hebben zich verenigd om mediawijsheid in het beroepsonderwijs een duurzame plek te geven: het Mediacollege Amsterdam, Hout- en Meubileringscollege en MBO College West – ROC van Amsterdam.

Het internet en sociale media bieden jongeren educatieve, sociale en economische mogelijkheden. Het Practoraat Mediawijsheid richt zich op de opdracht van het beroepsonderwijs jongeren te leren zich te optimaal te ontplooien en daarbij kansen te benutten en risico’s te onderkennen. Voor het practoraat staat de vraag centraal wat deze opdracht betekent voor toekomstgericht, mediawijs beroepsonderwijs en in het bijzonder de ontwikkeling van docenten en het curriculum.

Op donderdag 22 februari 2018 zal dr. Paulo Moekotte, practor mediawijsheid, zijn practorale rede uitspreken in de Dintelzaal van Mediacollege Amsterdam aan de Contactweg 36 te Amsterdam.

Programma
15:30 uur | Inloop
16:00 uur | Practorale rede
17:30 uur | Borrel

Geïnteresseerd om de practorale rede bij te wonen? Meld je aan!