Uitnodiging Studiemiddag – Practoraat Inburgering op 22 maart

Stevig gefundeerd inburgeringsonderwijs, gericht op integratie en actieve deelname aan de samenleving: wat kan een Practoraat Inburgering hieraan bijdragen? Overheden zoeken momenteel naar manieren om inburgeringsprogramma’s te verbreden. Het gaat zowel om taalverwerving en arbeidsparticipatie als ook om een dialoog over waarden en superdiversiteit. Bovendien zal er differentiatie moeten plaatsvinden, zodat ook analfabeten en laagopgeleiden beter kunnen inburgeren.

Deze ontwikkelingen roepen vragen op over het inburgeringsonderwijs en competenties van docenten. Is het onderwijs voldoende inclusief? Draagt het voldoende bij aan activering? En aan wederzijds begrip in de samenleving? Hoe speelt het mbo goed in op de behoeften van gemeenten? Tegelijkertijd zijn er zijn ook antwoorden te vinden, bijvoorbeeld in wetenschappelijke literatuur, internationale onderzoeken en richtlijnen, good practices in binnen- en buitenland. Deze kennis is nu onderbenut.

Is het tijd voor een Practoraat Inburgering? Wij willen daarover graag met jullie van gedachten wisselen. Geïnteresseerd om deel te nemen op 22 maart? Aanmelden kan tot 15 maart a.s. op http://bit.ly/2CgPI5U


Locatie

MBO Raad
Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden


Programma

 • 13:15 | Inloop
 • 13.30 | Opening
  Jorick Scheerens – Coördinator van de Stichting Ieder MBO een practoraat.
 • 13.45 | Nieuwsgierig worden door beschikbare kennis over inburgering
  Christa Nieuwboer – Senior onderzoeker en lector bij Avans Hogeschool.
 • 14.15 | Onderzoeksvragen opstellen volgens de World Café methode
  De deelnemers nemen plaats aan tafels met 5-8 personen en verkennen het thema inburgering steeds vanuit een specifiek perspectief. Zij schrijven of tekenen hun kennis en hun onderzoeksvragen. Er volgen meerdere rondes waarin de deelnemers van tafel wisselen. Doel is om vast te stellen of er redenen zijn om een Practoraat Inburgering te starten.
 • 15.15 | Inventarisatie van onderzoeksvragen
  Jeannie van Hintem
 • 15.45 Pauze
 • 16.00 Is het tijd voor een Practoraat Inburgering?
  Jorick Scheerens – Coördinator van de Stichting Ieder MBO een practoraat.
 • 16.30 Einde