Maandag 26 maart – Openingssymposium Practoraat Hybride onderwijs

 

Sinds november 2017 zijn twee onderzoekers en een practor gestart met hun werkzaamheden in het Practoraat Hybride Onderwijs van het Centrum Top Techniek Terneuzen (CTT). Inmiddels lopen de eerste verkennende onderzoeken. Daarom organiseert het Practoraat op 26 maart  een startsymposium.

Openingssymposium practoraat Hybride Onderwijs 

26 maart 2018 | 15.30 – 18.30
Centrum Top Techniek
Vlietstraat 11a, 4535 HA Terneuzen

We nodigen alle docenten, teamleiders en andere geïnteresseerden in (hybride) techniekonderwijs uit om deel te nemen aan de officiële opening van het Practoraat. Het wordt een zeer actieve en dynamische en actieve middag waarin we samen, vanuit de huidige situatie van het techniekonderwijs in Zeeland, vooruitdenken over hoe dat nog beter af te stemmen is op de behoeften van de leerlingen en hun (leer)loopbanen. Doel van het symposium is om gezamenlijk een start te maken met het doorontwikkelen van het onderwijs binnen het CTT. Daarvoor willen we vooral met alle betrokkenen in gesprek door middel van ronde-tafel-gesprekken.

Tijdens het symposium zal tevens de vernieuwde website www.hybrideonderwijs.nl van het Practoraat gepresenteerd worden met daarop een ‘long-read’. Om de opbrengst van dit symposium te delen kondigen we alvast aan dat we in week 39 (24-28 september) wederom een symposium organiseren om te laten zien wat er met de inbreng van de opening is gedaan en voor die tijd zullen we ook nog ontwerpsessies gaan organiseren. Houd daarom daarvoor de website in de gaten!


Programma

15.30| Inloop
15.45 | Opening
16.00 | ‘Een dagje CTT’
16.15 | Samen ontwerpen
16.45 | Ronde-tafel-gesprekken met bedrijfsleven, onderwijsontwerpers en onderzoekers
17.45 | Reflectie
18.00 | Presentatie vernieuwde website hybrideonderwijs.nl
18.15 | Borrel


Aanmelden