Een portret van het Mediawijsheid

Het Practoraat Mediawijsheid is gestart in september 2017. Het komt voort uit het Practoraat Sociale Media, dat op experimentele basis al vijf jaar kennis deelde met (Amsterdamse) mbo’s. Dat gebeurde bijvoorbeeld door trainingen voor docenten en ondersteuning van opleidingsteams bij de inzet van sociale media. Om beter inzicht te krijgen in de behoeften van opleidingsteams en lopende initiatieven sloegen de drie Amsterdamse mbo-instellingen en de gemeente de handen ineen. De gemeentelijk MBO-Agenda, met bijzondere inzet van wethouder Simone Kukenheim, bracht de onderwijspartijen bij elkaar. Dat leidde tot de gezamenlijke ambitie: alle docenten en studenten van Amsterdam Mediawijs! Het practoraat is van en voor Amsterdam en de deelnemende partijen staan dichtbij de doelgroep.