Een portret van het Practoraat Creatief Vakmanschap

Centraal in het Practoraat Creatief Vakmanschap staan de vragen: Wat zijn de ontwikkelingen in de creatieve industrie en wat betekent dat voor toekomstgericht opleiden van de middelbaar opgeleide creatieve beroepsbeoefenaar? Het practoraat Creatief Vakmanschap focust zich op ondernemerschap, internationalisering, excellentie, niveau 5 en professionalisering.