Practoraten Conferentiewijzer CVI

Deze week vindt in Leeuwarden de conferentie Consortium voor Innovatie KULTUER & MIENSKIP plaats. Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing en ICT 2018. Ook dit jaar presenteren een flink aantal practoraten hun voortgang. En om niets te missen hebben we wederom een Practoraten Conferentiewijzer opgesteld!