Een portret van het Het Nieuwe Kijken

Practoraat Het Nieuwe Kijken is verbonden aan het Mediacollege Amsterdam. Het Practoraat is ontstaan vanuit de opleiding Audiovisuele Vormgeving, gesteund door het College van Bestuur. Na een pilotjaar is het Practoraat in schooljaar 2017-2018 echt van start gegaan.