Een portret van het Technologie in Zorg & Welzijn

Technologie vervult een steeds belangrijker rol in zorg en welzijn, niet alleen voor professionals maar ook voor cliënten en patiënten als eindgebruiker. In de ontwikkeling van de participatiesamenleving zal die technologie een essentiële rol spelen. De urgentie van adoptie van die technologie neemt toe net als de druk vanuit beleidsmakers. De adoptie door professionals en instellingen blijft echter achter bij de mogelijkheden.