Themamiddag “Mediawijsheid als kennispraktijk”

Tijdens deze Themamiddag zal Paulo Moekotte met zijn team (docenten van drie instellingen: Mediacollege Amsterdam, Hout- en Meubileringscollege en ROC van Amsterdam College West) andere scholen uitdagen om rond het thema “Mediawijsheid als kennispraktijk op het snijvlak van beroepsmatig handelen en leren”  in gesprek te gaan. En samen stappen te zetten.

Het tempo van kennisproductie en technologisering zorgt voor een dynamische beroepspraktijk die een hoge mate van cognitieve flexibiliteit vraagt van werknemers. Bekwaam handelen in een complexe beroepspraktijk houdt in dat nieuwe, bruikbare praktijkkennis wordt opgebouwd, waarbij verschillende kennisgebieden en manieren van weten worden geïntegreerd. Leren in een kennissamenleving, die toegang biedt tot uitgebreide externe kennisbronnen en -systemen impliceert dat werknemers weten hoe deze bronnen en systemen te gebruiken voor betekenisgeving in verschillende omgevingen en gebruikssituaties. Dit leren vindt permanent plaats vanwege de complexiteit van de hedendaagse werkcontext en de dynamiek van kennisgebieden. Situationeel leren is daarbij afhankelijk van de beheersing en combinatie van een diversiteit aan kennispraktijken. De kennispraktijken hebben te maken met het raadplegen van het eigen geheugen, weten hoe productief gebruik te maken van de extern beschikbare kennisbronnen en -systemen, en hoe relevante informatie te vinden, extraheren, transformeren en gebruiken voor sociale en professionele doeleinden.
Deze benadering van beroepsspecifiek, situationeel leren impliceert dat mediawijsheid een relevante kennispraktijk voor de uitoefening van het beroep is. De relevantie van mediawijsheid voor de ontwikkeling van vakbekwaamheid heeft vooral betrekking op de diversiteit van kennispraktijken op het dynamische snijvlak van beroepsmatig handelen en situationeel leren waarmee een student of werknemer wordt geconfronteerd.

Paulo Moekotte en zijn team (docenten van drie instellingen: Mediacollege Amsterdam, Hout- en Meubileringscollege en ROC van Amsterdam College West) gaan in op de vragen hoe beroepsmatig handelen en situationeel leren elkaar kruisen in kennispraktijken en wat daarbij voor de student of werknemer de relevantie is van mediawijsheid.

Deze themamiddag is gepland op woensdagmiddag 20 juni 2018 in het Innovatiehuis ‘s-Hertogenbosch. Er wordt ingegaan op de vragen hoe beroepsmatig handelen en situationeel leren elkaar kruisen in kennispraktijken en wat daarbij voor de student of werknemer de relevantie is van mediawijsheid.

Aanmelden voor deze middag kan via de online databank.

Jouw bijdrage is € 45,=. Wil je vooraf met Paulo en de andere sprekers mee lunchen (je betaalt dan € 60,= voor de hele middag) dan ben je welkom vanaf 12 uur. Het programma begint om 13 uur. We sluiten de middag af met een informele netwerkborrel in de Huiskamer van het Innovatiehuis.