Nieuw Practoraat voor nóg betere leerwerkplaatsen

Het Albeda heeft inmiddels zo’n 50 leerwerkplaatsen. Deze nieuwe leeromgevingen zijn samen met het bedrijfsleven opgezet om ervoor te zorgen dat studenten fit for the future de arbeidsmarkt betreden of doorstromen naar het hoger onderwijs. Leren in een leerwerkplaats is continu in ontwikkeling. Er zijn tal van vragen te stellen rondom leerwerkplaatsen zoals: Wat zijn de wensen van het bedrijfsleven? Wat kunnen onze studenten hier leren en hoe kan het onderwijs het beste vorm krijgen in de leerwerkplaats? Wat zijn de elementen die werken en hoe kunnen we die verbeteren en ontwikkelen? Om op deze vragen antwoorden te vinden, investeert Albeda samen met de gemeente Rotterdam in een Practoraat Leerwerkplaatsen. 

Dr. Ada ter Maten-Speksnijder is aangesteld als practor, de hoofdonderzoeker in het Practoraat. Ada is gepromoveerd onderzoeker en is onder andere werkzaam in het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. De kracht van het Practoraat is het versterken van de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs.

“Onderzoek en leren zijn aan elkaar verwant, want bij beide gaat het om verwerven van nieuwe kennis waar de praktijk echt iets aan heeft. In de leerwerkplaatsen komt dit allemaal samen omdat hier continu van en met elkaar wordt geleerd. Professionals worden verrast met de frisse blik en kritische vragen van studenten, docenten ontdekken opnieuw de praktijk door actief mee te denken aan oplossingen voor de praktijk en studenten zijn het vliegwiel die de samenwerking in gang houdt. Onze ambitie is vooral dat studenten enthousiast worden om op deze manier vernieuwend bezig te zijn en dit ook na het afstuderen vasthouden. Want zij zijn de toekomst!”

Practor Ada wordt in haar onderzoek ondersteund door een team van onderzoeksdocenten. Op dit moment bereidt het team het onderzoek voor dat in september van 2018 van start gaat.

Meer weten? Stuur een mail naar Ada ter Maten-Speksnijder: practoraatleerwerkplaatsen@albeda.nl