Landelijke bijeenkomst: kennisdelen lesmateriaal zorgtechnologie

Ben jij docent, practor, lector of onderwijsontwikkelaar op een mbo- of hbo-instelling en wil je kennis delen op het gebied van lesmateriaal over zorgtechnologie? Dan ben je dinsdag 19 juni (13.00-16.00 uur) van harte welkom bij een bijeenkomst in het Zorgtrainingscentrum. Samen met jou willen we in gesprek over hoe we met elkaar goed onderwijs kunnen ontwikkelen gericht op dit thema. Gebruikmakend van wat we zelf hebben ontwikkeld en wat we ‘gewoon’ willen delen. Meer informatie en aanmelding

We willen met jou in gesprek over:
  • Uitgangspunten over onderwijs over zorgtechnologie
  • Wat jij nodig hebt om jouw kennis ook daadwerkelijk te delen met anderen. Staat er wellicht iets in de weg? Zo ja, wat is het en wat gaat helpen om het makkelijker te maken?
  • De mogelijkheden van de huidige online inspiratiebox 1.0. Welke functionaliteiten wil je toegevoegd hebben? Wat is een goede indeling in categorieën? Wat zijn nog meer wensen? Wat is nodig om het ook goed te beheren?
  •  Hoe we dit initiatief groter kunnen maken tot een initiatief van ons allemaal

Op een actieve en inspirerende manier gaan we met deze thema’s aan de slag.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?

Docenten, practoren, lectoren, onderwijsontwikkelaars van mbo- en hbo-instellingen.

Wie organiseert het?

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Zorgtrainingscentrum in samenwerking met het Zorgpact. Verschillende partners vanuit het Zorgtrainingscentrum (met name het Lectoraat ICT Innovaties in de Zorg van Windesheim en Impres) hebben een actieve bijdrage.


Logistieke details

Locatie | Zorgtrainingscentrum, Zwolle (Dr. van heesweg 1a)
Tijd | 13.00 – 16.00 uur