Officiële start Practoraat Tech@doptie Zorg & Technologie

Maandag 4 juni is het Practoraat Tech@doptie Zorg & Technologie van Rijn IJssel en ROC Nijmegen officieel gestart. Het practoraat is onderdeel van het project Tech@doptie, een samenwerking tussen onderwijs-, zorginstellingen en overheid.

Als onderdeel van de officiële start werd er een hackathon georganiseerd. Tijdens de hackahon zijn 40 studenten van de opleidingen Techniek, Zorg, Welzijn en Human Technologie samen het proces aangegaan om een oplossing te bedenken voor twee praktijkproblemen uit de zorg. Waar in praktijk de samensmelting tussen zorg en techniek nog stroef verloopt, wordt in het onderwijs op deze wijze al geëxperimenteerd met het samenbrengen van zorg en techniek studenten. 

Deze hackathon kan gezien worden als een voorbeeld van de manieren waarop het practoraat in de komende drie jaar praktisch onderzoek zal doen in de praktijk van zorg en onderwijs, waarbij de resultaten gebruikt worden om de zorgprofessionals voor te bereiden op een toekomst met een centrale rol voor technologie in zorg en welzijn. Deze co-creatie tussen zorg- en techniek studenten is één van de experimenten die binnen het practoraat zal worden uitgevoerd om te komen tot nieuwe onderwijsactiviteiten