ScienceGuide leestip: Practoraten in het mbo zijn een impuls voor de onderwijskwaliteit

21 juni 2018 | Het middelbaar beroepsonderwijs heeft baat bij het versterken van zijn leervermogen om studenten voor te bereiden op een dynamische beroepspraktijk. Zelf onderzoek uitvoeren en het bevorderen van een reflectieve houding zijn daartoe noodzakelijk aspecten. Dat gaat niet vanzelf. In steeds meer mbo-instellingen worden practoraten opgericht, waarbinnen kennisuitwisseling en onderzoek kan ontstaan. In dit artikel bespreken Marc van der Meer, Jorick Scheerens en Ronald Stevens enkele instrumenten die behulpzaam zijn bij de innovatie en valorisatie van kennis in het onderwijs en het (regionale) bedrijfsleven.

Lees verder >>