Installatie Koen Vos als practor Brede Vorming

Op woensdag 3 oktober a.s. wordt Koen Vos geïnstalleerd als practor van het practoraat ‘MBO als werkplaats voor Brede Vorming’ bij ROC Friese Poort.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn vanaf 10.30 uur in Theater De Meenthe, Stationsplein 1 te Steenwijk.

Het onderwerp van deze bijeenkomst is:  Brede vorming in het mbo, waarom nu? 

Bieden wij onze nieuwe generatie studenten nog wel wat ze nodig hebben om zelfbewust te kunnen participeren in de huidige maatschappij?
Leiden we in het beroepsonderwijs alleen studenten op die zich flexibel kunnen aanpassen aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt?
Of geven wij studenten ook tools en inzicht om weerstand  te kunnen bieden aan ontwikkelingen die vraagtekens oproepen?
Deze vragen vormen de basis van het vierjarige  onderzoekstraject van het practoraat ‘MBO als werkplaats voor brede vorming’.
Het practoraat reflecteert op de vraag ‘In welke wereld geven wij beroepsonderwijs?’ en zoekt samen met studenten naar de wijze waarop zij hun leven zelf vorm willen geven.


 Programma

10.30 uur            Ontvangst in theater De Meenthe

11.00 uur            Welkom door Remco Meijerink, voorzitter College van Bestuur

11.05 uur            Practorale rede door Koen Vos

12.00 uur            Officiële installatie practoraat door Remco Meijerink

12.30 uur            Lunch

13.30 uur            Aanbod van vier inspiratiesessies waaruit u een keuze kunt maken:

  1. Filosofie voor een weergaloos leven – Lammert Kamphuis (filosoof) en Ebel Jan van Dijk (presentator)
  2. Nieuwe vormen van zingeving en ontmoeting – Martin Jans (theoloog) en Ruben Bruggeling (kunstenaar)
  3. Het empathie-avontuur  – Liset Moerdijk en Rutger Bergboer van Locatietheater Prins te Paard
  4. Aan de slag met matters that really matter – Hanna Naus en Koen Wessels van de Bildung Academie
    Meer informatie over de inhoud van de inspiratiesessies vindt u via deze link.

15.00 uur            Afsluiting met hapje en een drankje


Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich voor 23 september a.s. aanmelden via deze link.

Graag tot ziens op 3 oktober aanstaande!
Met vriendelijke groet,
College van Bestuur ROC Friese Poort
Remco Meijerink
Alice Muller