Vacature Docentonderzoeker (0,1 fte) – Practoraat Hybride Onderwijs (Scalda)

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 ontstaat binnen het Centrum Top Techniek de volgende vacature voor Docentonderzoeker (0,1 fte). Aanstelling voor het schooljaar 2018-2019.

Het Centrum voor Top Techniek (CTT) in Terneuzen is een state of the art praktijktrainingslocatie die zich richt op het behoud en versterken van de kennisinfrastructuur van het technisch beroepsonderwijs en de kwaliteitsversterking ervan in de regio. Het CTT is mede op initiatief en in samenwerking met het bedrijfsleven vormgegeven om in de vorm van hybride onderwijs de toekomstige en huidige technische medewerker duurzaam en op vernieuwende wijze op te leiden. Binnen het CTT is een practoraat ingericht om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door het stimuleren van een onderzoekende houding, kennisdeling en het imago van het (V)MBO te verbeteren.

Het practoraat Hybride Onderwijs is inmiddels een jaar actief. Onder leiding van de practor en in overleg met projectleider en andere betrokkenen binnen het CTT doen de onderzoekers van het practoraat onderzoek. Dat onderzoek is ontwerp- en ontwikkelingsgericht. De docenten, leerlingen en bedrijven zijn daarin niet slechts onderzoeksobjecten, maar actieve deelnemers in het verder ontwikkelen van het onderwijs en kennis. Voor de positie van docentenonderzoeker zijn twee vacatures. Wij zoeken docentonderzoekers die graag een ondersteunende bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het practoraat en vorm en inhoud wil geven aan kennisontwikkeling, kennisdeling, onderwijsontwerp en professionalisering.

Wie zoeken we?
We zoeken een vakman/vrouw die voortdurend in beweging is, nadenkt over hoe het beter kan, leest over het vak van docent, bij anderen te rade gaat en werkt aan de ontwikkeling van een efficiëntere aanpak. Iemand die beschikt over de capaciteit om kritisch te kunnen reflecteren, het vak een slag vóór kan zijn en naast het stimuleren van initiatieven bij docenten, zelf onderzoek wil doen naar de ontwikkeling en innovatie van het vakmanschap.

Meer info of solliciteren?>>