Kick-off tweede fase Practoraat Gepersonaliseerd Leren

Op donderdagmiddag 25 oktober werd bij ROC Leeuwenborgh in Sittard de eerste fase van het Practoraat Gepersonaliseerd Leren afgesloten. En daarmee vond direct de kick-off van de tweede fase plaats. Na een hartelijke opening door voorzitter van het College van Bestuur Jos Kusters, duidde Zuyd-lector Marcel van der Klink het proces van de eerste twee jaar van het practoraat. Dit proces en de opbrengsten zijn uitgebreid omschreven in een publicatie die de ruim 100 bezoekers kregen uitgereikt. Vervolgens was het de beurt aan de nieuw aangestelde practor Andrea Klaeijsen, tevens senior onderzoeker bij ecbo/CINOP, om een inkijkje te geven in het vervolg.

Klaeijsen vormt het practoraat samen 18 onderwijskundig leiders binnen het ROC Leeuwenborgh, die onderzoek verrichten naar gepersonaliseerd leren binnen hun eigen opleidingen. De rol van de practor binnen dit practoraat is onder andere om de onderwijskundig leiders te ondersteunen in hun onderzoek, te zorgen voor samenhangende onderzoeksresultaten en om de kennistoepassing en interne en externe kennisdeling te stimuleren.

Klik hier voor meer informatie over dit practoraat

Zuyd-lector Marcel van der Klink, practor Andrea Klaeijsen en CvB-voorzitter Jos Kusters.