KICK OFF PRACTORAAT REKENEN

Op dinsdag 27 november vond de grote landelijke taal- en rekenconferentie van het Steunpunt Taal en Rekenen in Den Bosch plaats. Voorafgaande aan de conferentie heeft de practor Jurriaan Steen van het pas opgerichte practoraat Rekenen, zijn practorale rede uitgesproken.  De rede met de titel “Boeken dicht, we gaan naar buiten”,  werd met enthousiasme door de aanwezigen ontvangen.

Het practoraat Rekenen is opgezet vanuit de BVMBO en 3 mbo-instellingen (Albeda, Deltion College en Summa College) en is gericht op de ontwikkeling van het rekenonderwijs. Hierbij staat de vraag “wat is een goede rekenles in het mbo” centraal. Het practoraat inventariseert wat er landelijk al aan onderzoek plaatsvindt binnen de scholen, welke werkvormen er gebruikt worden en welke van deze werkvormen resultaat bieden.

De uitkomsten van deze onderzoeken worden gedeeld in (bestaande) netwerken en via gemakkelijk toegankelijke media.