Practorale rede Practoraat Leerwerkplaatsen

Het college van bestuur van Albeda nodigt u van harte uit om op 16 januari 2019 aanwezig te zijn bij de feestelijke start van het Practoraat Leerwerkplaatsen. Practor dr. Ada ter Maten-Speksnijder presenteert in haar rede de plannen van het practoraat.

Een leerwerkplaats is een krachtige en dynamische leeromgeving waarin docenten, werkveld en studenten samen leren, coachen en onderwijs ontwerpen. Door het praktijkgerichte onderzoek vanuit het practoraat krijgen we stapsgewijs inzicht in de wijze waarop deze processen verlopen. Dit is belangrijk om de begeleiding van de docenten en praktijkbegeleiders zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het leerproces van de studenten, zodat leren en werken elkaar versterken.

Programma 16 januari:
15.00 uur          Inloop en ontvangst
15.30 uur          Welkom en opening door mw. Anky Romeijnders, lid cvb Albeda College
15.45 uur          Practorale rede
16.30 uur          Intermezzo
16.45 uur          Reactie van referenten
17.00 uur          Afsluiting en receptie (eindtijd 18.00)

De bijeenkomst vindt plaats in het Maasgebouw (naast De Kuip) in de Van Zandvliet zaal, Van Zandvlietplein 1, 3077 AA Rotterdam. Als u deze bijeenkomst wilt bijwonen, verzoeken wij u om zich aan te melden via deze link.