Minisymposium “Twee jaar Practoraat Burgerschap Noorderpoort”

Dinsdagochtend 11 december 2018 vond het eerste Minisymposium plaats van het Practoraat Burgerschap van Noorderpoort.

In december 2016, precies 2 jaar geleden, startte Noorderpoort met het eerste Practoraat Burgerschap van Nederland. Tijdens het symposium is een balans opgemaakt: wat is tot nu toe bereikt en welke uitdagingen zijn er voor de toekomst?

De successen en de leermomenten van twee jaar Practoraat Burgerschap werden gevierd. Dit gebeurde onder andere door gezamenlijk te reflecteren op nieuwe onderzoeksplannen en -richtingen. Naast directeuren en burgerschapsdocenten waren ook studenten vertegenwoordigd.

Lector Wendbaar Vakmanschap bij NHL-Stenden Hogeschool Marc Coenders sprak onder andere over noodzaak en mogelijkheden van opleiding en scholing voor docenten Burgerschap. Practor Chris Holman presenteerde de onderzoeksvragen van zijn PhD-onderzoek over de ontwikkeling van een meetinstrument voor burgerschapscompetenties.

Tijdens de pauze was er de mogelijkheid om via posterpresentaties kennis te nemen van inspirerende voorbeelden van Burgerschapspraktijken op de verschillende Noorderpoortscholen.

Tenslotte werd aan 5 denktafels – letterlijk en figuurlijk met verschillende petten op – nagedacht over de vraag hoe burgerschap kan bijdragen aan een gezamenlijke identiteit van Noorderpoort. Tevens werd stilgestaan bij wat er nodig is om een gestructureerd en duurzaam Burgerschapsprogramma te implementeren in alle opleidingen binnen NP.

Al met al was het een inspirerende ochtend waarbij de aanwezigen zichtbaar en hoorbaar zin hadden in burgerschap. De denktafels leverden een schat aan nieuwe ideeën en inzichten op, waar het Practoraat Burgerschap de komende jaren mee aan de slag kan. De ‘opbrengst’ zal nog worden uitgewerkt, maar een bijzonder inzicht willen we u niet onthouden: Het gaat er niet om de beste te zijn, maar om het beste uit jezelf te halen. Een goed voornemen voor 2019 lijkt me.

Bedankt voor ieders inzet het afgelopen jaar en een goed begin in 2019!

Chris Holman Practor Burgerschap