Practoraat Rekenen organiseert regionale netwerkbijeenkomsten

Zoals verwacht stemde de Tweede Kamer vandaag voor het afschaffen van de rekentoets in het voortgezet onderwijs. De besluiten van de Tweede Kamer hebben geen betrekking op het mbo. Toch zullen mbo-scholen wel te maken krijgen met de gevolgen van het afschaffen van de verplichte rekentoets in het voortgezet onderwijs. Het mbo staat namelijk voor de taak de rekenvaardigheden van de studenten op peil te houden. Daarnaast is het de bedoeling dat het rekenonderwijs op het mbo zoveel mogelijk ‘beroepsgericht’ wordt. Het rekenniveau zal in het mbo getoetst worden, via een door scholen te ontwikkelen schoolexamen. (bron: mbo-today.nl)

Over de gevolgen van een en ander voor het mbo organiseert het Practoraat Rekenen in februari drie regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Deze vinden plaats in Zwolle (13 februari), Rotterdam (19 februari) en Eindhoven (20 februari).


Programma

13.00 uur | Inloop met koffie/thee
13.30 uur | Opening
13.35 uur | Stand van zaken
14.00 uur | Bespreking Consequenties van het regeringsbesluit op onze lessen en toetsen ?
15.00 uur | Pauze
15.15 uur | Bespreking Wat kunt u de komende jaren van het Practoraat Rekenen verwachten?
15.55 uur | Afsluiting
16.00 uur | Einde

Meld je aan via practoraatrekenen.nl