Practoraat Tech@doptie organiseert zorginnovatie hackathon

Op dinsdag 12 maart houdt het practoraat Tech@doptie een zorginnovatie hackathon voor geïnteresseerden in het snijvlak tussen zorg, welzijn en technologie.

Een dag lang buigen zorg- en welzijnsmedewerkers, docenten en studenten zich over vraagstukken uit de praktijk. De hackathon vindt plaats op Rijn IJssel locatie Veluwestraat 120 in Arnhem en is onderdeel van de Week van Zorg & Welzijn.

Zorg en technologie: we horen en lezen er veel over. Termen als robotica, domotica en zorg op afstand worden steeds meer gemeengoed in de zorg. Maar wat betekent dit voor de zorg- en welzijnsmedewerker? En voor de docenten en studenten in deze richting? Hoe bereiden zij zich voor op een werkveld dat steeds meer technologie gaat bevatten? Met deze vragen in het achterhoofd organiseert het practoraat Tech@doptie een hackathon in de Week van Zorg en Welzijn.

Een hackathon is een evenement waarin in kleine groepjes creatieve oplossingen voor alledaagse problemen worden bedacht én uitgewerkt. De deelnemers zullen binnen een dag bruikbare ideeën en prototypes uitwerken. Doordat de samenstelling van elke groep zeer divers is wordt het onderwerp van alle kanten belicht en ontstaan creatieve oplossingen. Samen van en met elkaar leren, experimenteren en ontdekken staat centraal. De groepjes worden begeleid door ervaren coaches en er zijn experts aanwezig die kunnen ondersteunen bij diverse vraagstukken.

Practor Sjors Groeneveld ligt toe: “Technologie vindt steeds meer haar weg richting zorg en welzijn. Voor ons als practoraat is het belangrijk om samen met het werkveld, onderwijs en overheid activiteiten op te zetten om zowel de huidige professionals als de studenten hierin mee te nemen. Deze hackathon is daar een voorbeeld van: de groepjes bevatten zowel deelnemers met een technische achtergrond als een zorg- en welzijnsachtergrond. Daarnaast komen ze zowel uit het werkveld als het onderwijs. Juist door interdisciplinair met elkaar samen te werken hopen we dat de werelden van zorg en welzijn enerzijds en technologie anderzijds dichter bij elkaar komen.”

Bron: arnhemsekoerier.nl