Onderzoekrapport VR en Leerrendement, practoraat Airport & Aviation

Het practoraat Airport & Aviation is schooljaar 2018 – 2019 een onderzoek gestart naar leerrendementen met behulp van Virtual Reality (VR). Gamification wordt meer en meer onderdeel van het pedagogisch didactisch arsenaal van docenten. Achterliggend idee is, dat studenten met deze moderne middelen de aangeboden lesstof beter zullen verwerken. Tot op heden is binnen Mbo-onderwijs hier nog geen serieus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Wel wordt in het AMC op het niveau van Voortgezet Onderwijs (havo) en Wetenschappelijk Onderwijs door mevrouw Drs. Esther Barsom, PhD candidate, Department of Surgery onder begeleiding van Prof. Dr. Drs. M.P. Schijven MD MSC PhD, bij het Amsterdam UMC – locatie AMC onderzoek naar gedaan. Esther is zo vriendelijk geweest de game (reanimatie training) met ons te delen en toe te staan de onderzoeksopzet voor het AMC aan te passen aan de onderzoeksdoelstellingen die het Practoraat Airport & Aviation voor ogen heeft.

Voor de opleiding Steward / Stewardess van Mbo College Airport is reanimatie een verplicht onderdeel in het curriculum. Het onderzoek heeft daar plaats gevonden en richtte zich op het volgende onderdeel: is er een significant verschil te zien in leerrendement bij studenten die de lesstof aangeboden hebben gekregen via Virtual Reality, ten opzicht van de studenten die de lesstof op de klassieke wijze aangeboden hebben gekregen?

Docente Yvonne Mud-de Bruin heeft het praktische deel op zich genomen, namelijk het daadwerkelijk trainen van de studenten en het verzorgen van de toetsing van de controle groep en de experimentgroep. Als technisch ondersteuner heeft docent Erik Meuwsen een grote bijdrage geleverd aan de realisering van dit onderzoek. Ook data-analist van Mbo College Airport Lucas Boolting heeft een bijdrage geleverd aan de verwerking van de data (Observaties o.b.v. Repeated Measures ANCOVA & Bayes Modeling).

Dit onderzoeksrapport maakt deel uit van een serie onderzoeken naar effectiviteit en rendement van VR in het onderwijs. Een volgende onderzoek is een vervolgstap, namelijk het beoordelen van de duurzaamheid van het leerrendement: beklijft de leerstof beter met behulp van VR ten opzichte van klassiek georiënteerd onderwijs? Met andere woorden: wordt het vermogen tot retentie groter met behulp van serious gaming.

Tevens zal er een vervolgonderzoek gedaan worden naar tijdsinvestering: levert een training met behulp van serious gaming een radicale verkorting van onderwijstijd op?

Lees het volledige onderzoek>>>