Publicatie Verschillen Waarderen

Ter gelegenheid van de practorale rede van dr. Birgit Pfeifer op 4 april 2019 verscheen de publicatie “Verschillen Waarderen“. Tijdens deze plechtigheid heeft zij haar nieuwe ambt als practor ‘Verschillen Waarderen’ van de Federatie Christelijk MBO officieel aanvaard.

Het practoraat ‘Verschillen Waarderen’ houdt zich bezig met het onbevooroordeeld omgaan met diversiteit in al haar vormen en het tegengaan van polarisering en radicalisering. Dit thema raakt aan burgerschap, persoonsvorming en identiteitsontwikkeling. Het practoraat wil inspireren en raken, en uitnodigen om te experimenteren zonder bang te zijn om te falen. Het wil stimuleren om ’out of the box’ en buiten de hokjes te denken en om verbinding te maken tussen (groepen) mensen door studenten en docenten te stimuleren tot empathie en compassie.

Het practoraat werkt daarbij vanuit eenmorele definitie van burgerschap. In lijnmet Biesta (2013) koppelt het practoraat ‘Verschillen Waarderen’ moreel burgerschap aan het ontwikkelen van een verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van de medemens, de wereld en alles wat daarop leeft. Dit kan ook leiden tot burgerlijk ongehoorzaamheid. Een mooi voorbeeld is Greta Thunberg, een vijftienjarige scholiere uit Zweden, die niet naar school ging om tegen klimaatverandering te demonstreren. Meer dan tienduizend Nederlandse jongeren hebben haar voorbeeld gevolgd op 7 februari 2019.

Empathie of compassie leer je niet doordat iemand je uitlegt hoe belangrijk dat is, noch door het lezen van Empathie voor dummies. Wil je je leren inleven in een ander, ook al is of denkt hij heel anders dan jij, dan betekent dit dat je die ander eerst moet ontmoeten. Je moet je willen en kunnen laten raken door zijn verhaal en moet ook zelf bereid en in staat zijn je eigen verhaal te delen. Persoonlijke verhalen en ontmoeting spelen dan ook een grote rol, zowel in het onderzoeksprogramma en de gekozen onderzoeksinstrumenten als in alle andere activiteiten van het practoraat. Daarom geeft dit boekje vooral persoonlijke verhalen van mensen en verhalen uit de praktijk weer, die als voorbeeld en inspiratie bedoeld zijn. Ook de vormgeving van het boekje is bedoeld om iedereen uit te nodigen de dingen die op het eerste gezicht wellicht vreemd en anders lijken, beter te bekijken en op waarde te schatten.