Platformbijeenkomst doe meer met onderzoek!

Kom ook op 7 juni 2019 naar de bijeenkomst van Platform Onderzoek MBO ‘Doe meer met Onderzoek!’

Onderzoek in het onderwijs is volop in beweging, ook in het mbo! Platform Onderzoek MBO, een club van betrokken docenten die onderzoek in het mbo op de kaart wil zetten, organiseert daarom een bijeenkomst met de volgende onderwerpen:

Meer onderzoek in het onderwijs!
Hoe kunnen we wetenschappelijke kennis over ‘wat werkt’ en ‘wat niet werkt’ beter gebruiken in ons onderwijs en hoe kunnen we met onderzoek ons onderwijs verbeteren? De vijf sectorraden (van PO – WO) hebben een gezamenlijk plan van aanpak voor de kenninsinfrastructuur onderwijs ontwikkeld en op 1 april jl aangeboden aan de minister: ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: een ontwikkelagenda voor een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’. De ontwikkelagenda is hier te vinden. Scilla van Cuijlenborg van de MBO Raad zal ons bijpraten over de Ontwikkelagenda en aansluitend is er een discussie over wat dit betekent voor het mbo en voor docenten.

Meer onderzoek naar samenwerken!
Hoe kan je in het onderwijs meer en beter samenwerken om doorlopende leerlijnen te ontwikkelen? Nono Poels doet op een zeer creatieve wijze onderzoek naar dit vraagstuk door docenten mbo, hbo en studenten instrumenten te laten bespelen. Hoe zij dat doet? Dat komt ze op deze bijeenkomst vertellen.

Meer bereiken met elkaar!
Platform Onderzoek MBO is een platform om docenten die onderzoek willen doen met elkaar te verbinden om van en met elkaar te leren, om onderzoek onder de aandacht te brengen, vraagstukken over onderzoek in het mbo te kunnen agenderen etc.. Het laatste deel van de bijeenkomst gaan we gebruiken om met elkaar een programma van activiteiten samen te stellen voor het komend schooljaar: wat willen we gaan doen en waar willen we ons mee gaan bemoeien? Dit doen we onder begeleiding van Jorick Scheerens.

Ben jij docent-onderzoeker of juist die onderzoekende docent of gewoon geïnteresseerd? En wil jij meer met onderzoek in het mbo? Meld je dan aan door op de onderstaande knop te drukken!


Wanneer: 7 juni 2019 van 13.00 – 17.00 uur.
Waar: Kantien, Ravellaan 96, Utrecht

Klik hier voor aanmelden