Gedeelde en integrale visie op onderzoek over, met en in het mbo

Namens de leden van de Kerngroep Onderwijsonderzoek & innovatie van de MBO Raad brengen we dit pamflet onder de aandacht. Het is bedoeld om gesprekken en discussies op gang te brengen die bijdragen aan zelfbewustzijn ten aanzien van het thema onderzoek, waarbij het belang en de eigenheid van de mbo-sector en de individuele scholen voorop staan. Zo kan gewerkt worden aan positiebepaling en verdere ontwikkeling van een gedeelde en integrale visie op onderzoek over, met en in het mbo. Voorliggend stuk is de weerslag van de gedachtenvorming over dit thema tot dusverre. Een proces dat zeker nog niet ‘afgerond’ is en waarbij we eenieder met passie voor en betrokkenheid bij het mbo uitnodigen om een duit in het zakje te doen.

Het pamflet zal op de Mbo Onderzoeksdag op 21 november 2019 gelanceerd worden. Lees en reageer>>