Nieuw practoraat: Circulaire kas en tuinbouwinnovatie

Glastuinbouw, onderwijs en onderzoek hebben elkaar veel te bieden

Door alle ontwikkelingen in de sector heeft de glastuinbouw ontzettend veel te bieden aan jongeren. Vaak is dit bij deze doelgroep echter niet bekend. Daarom is Glastuinbouw Nederland projecten gestart als Vlog uit de Kas en Go Go Greenhouse. Veelbelovend zijn de resultaten van een nieuw project waarin leerlingen van het VMBO en MBO praktijklessen op een glastuin-bouwbedrijf.

Een belangrijke constatering is dat de ontwikkelingen en innovaties in de glastuinbouw zo snel gaan, dat het onderwijs dit niet altijd kan bijhouden. Dat is begrijpelijk. Daarom investeert de sector in samenwerking met het onderwijs. Vandaag, woensdag 2 oktober, worden bij Wageningen University & Research in Bleiswijk de resultaten getoond van de eerste fase van een veelbelovend nieuw project. Daar presenteren Lentiz/Melanchthon, Glastuinbouw Nederland en SOB Oostland het project ‘Klas in de Kas’ voor het VMBO en MBO, waarin de leerlingen les krijgen op de deelnemende glastuinbouwbedrijven.

Voor de ondernemer is dit een interessante manier om zijn bedrijf als toekomstig werkgever te presenteren. Voor de sector als geheel is het een mogelijkheid om de laatste innovaties te laten zien en de sector te promoten als uitdagende en veelzijdige werkgever op diverse gebieden. Het project wordt gefinancierd uit de premie die glastuinbouwbedrijven aan Colland betalen. Overigens zijn de initiatiefnemers nog op zoek naar bedrijven in de regio Oostland die willen meedoen. Zij kunnen zich melden bij Peter Loef, beleidspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland.

Delen van kennis en ervaring
Daarnaast wordt tijdens de bijeenkomst in Bleiswijk ook de eerste ‘practor groen’ voor het MBO voorgesteld. Die eer gaat naar tomatenteler Ted Duijvestijn uit Pijnacker. Het is voor de glastuinbouw het ideale scenario om invloed te krijgen op gebieden als kennisontwikkeling en kennisdeling en dit aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk.  Lentiz vindt het belangrijk om het bedrijfsleven actief te betrekken bij het verder ontwikkelen van het beroepsonderwijs door samen te werken in deze practoraten. Het practoraat van de glastuinbouw, met als titel ‘Circulaire kas en tuinbouwinnovatie’, verkent in afstemming met het werkveld en onderzoekscentra de mogelijkheden van experimenteren en vernieuwen binnen het vakgebied. De ervaringen worden gedeeld met de buitenwereld.

Meedenken over onderzoek
Ook hier is de inbreng van leden van Glastuinbouw Nederland wenselijk. Zij kunnen suggesties aandragen voor de onderzoeksopdrachten. Advies daarbij is om niet te moeilijk te denken, maar dicht bij de dagelijkse praktijk in de eigen omgeving te blijven. Tegen welk praktisch probleem lopen telers in de dagelijkse praktijk aan? Wat zijn ideeën voor verbetering waarvoor de tijd ontbreekt om het zelf uit te zoeken en op te pakken? Dat kunnen zeker ook ontwikkelingen zijn die voortkomen uit het Klimaatakkoord. Ook deze suggesties kunnen kenbaar worden gemaakt bij Peter Loef. Binnen het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuin en Uitgangsmaterialen, dat onderdeel wordt van het Groenpact 2.0, gaan partijen verder invulling geven aan deze vorm van betrokkenheid bij practoraten elders in het land. De glastuinbouw feliciteert Ted Duijvestijn met zijn benoeming tot ‘practor groen’ en bedankt hem voor zijn inzet voor het brede sectorbelang.

Bron: glastuinbouwnederland.nl