Leren van incidenten maakt studenten cyberweerbaar

Twee jaar geleden is er bij de School voor ICT van ROC Mondriaan gestart met het practoraat Cybersecurity. Gerco Kanbier, practor Cybersecurity heeft de ambitie om Nederland cyberweerbaar te maken door docenten op een andere manier te laten les geven en studenten op een andere manier voor te bereiden op het bedrijfsleven. 

Snel in actie komen bij een datalek
In elk beroep kun je te maken krijgen met datalekken, of het nu ICT, de zorg of bijvoorbeeld toerisme is. Iedereen is vatbaar voor de gevaren die op de loer liggen. Als maatschappij zijn we steeds meer afhankelijk van nieuwe technologieën. Mens, proces en techniek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een datalek zit in een klein hoekje. Het kan iedere organisatie overkomen. Maar dan komt de hoofdvraag, wat nu? Er heeft een incident of datalek plaatsgevonden en wat moet je als werknemer, bij welk bedrijf dan ook, doen om de gevolgen beperkt te houden?

‘Je geeft de studenten geen vis maar een hengel’

Op deze vraag is samen met P@CT (PPS Publiek Privaat Samenwerkingsproject) en de practor Cybersecurity een programma ontwikkeld. De module Burgerschap & Cybersecurity leert studenten na te denken over incidenten in hun eigen beroepscontext. Studenten doen kennis op van een actueel incident of datalek dat hen aanspreekt. Zij geven tijdens het onderzoek naar dit incident antwoord op de vraag hoe dit incident heeft kunnen plaats vinden, hoe het met de wetgeving is geregeld, welke beveiligingsstandaarden er zijn en hoe je moet handelen.

De studenten presenteren aan het einde van de module hun bevindingen aan hun medestudenten. Daardoor leren ze van elkaar, maar ook van hun eigen onderzoek. Een effectieve manier van overdragen van kennis.

Studenten begrijpen dat cyberweerbaar samenhangt met het vermogen om te leren van incidenten. Zij ontwikkelen in de module vaardigheden zoals onderzoeken, samenwerken en presenteren. Vaardigheden die nodig zijn om te anticiperen in een maatschappij die sterk in verandering is.

Uitbreiding naar andere opleidingen 

De eerste twee pilots bij de School voor ICT waren zo’n groot succes dat de module nu wordt aangeboden aan andere opleidingen van ROC Mondriaan. Via een train-de-trainerprogramma, begeleid door de practor Cybersecurity, worden de eerste docenten opgeleid om de module te geven. De opgeleide docent fungeert hier als een facilitator en laat de studenten zelf leren van incidenten. Incidenten uit de beroepspraktijk. Ook voor de docenten is het een leerzame ervaring en past het bij de doelstelling om een leven lang te leren.

Het practoraat Cybersecurity roept docenten op zich op te geven voor het train-de-trainer programma. Hierbij kunnen zij zelf de lessen ondergaan om deze manier van lesgeven onder de knie te krijgen en mee te helpen Nederland cyberweerbaar te maken.

Meer weten? Stuur dan een e-mail naar pact@rocmondriaan.nl