Onderzoek Mediawijsheid gemeten – Practoraat Onderwijs Online

Zo’n veertig procent van de refo-jongeren heeft mediawijze interventies ondernomen om minder online te zijn. Dit hebben ze gedaan door apps te verwijderen, hun telefoon vaker weg te leggen, apps te gebruiken om inzicht te krijgen in hun schermtijd, met zichzelf af te spreken minder online te zijn en te proberen hun online activiteiten te toetsen aan de Tien Geboden. Dit blijkt uit een onderzoek van het practoraat ‘Onderwijs online’ van het Hoornbeeck College onder meer dan tweeduizend jongeren die reformatorisch onderwijs volgen.

In de top zes van meest gebruikte dagelijkse online toepassingen staan WhatsApp (88%), Instagram (74%) Snapchat (54%), YouTube (muziek) (48%) en Netflix (40%). De telefoon of tablet is een ontspanningsinstrument geworden. Meer dan tachtig procent gebruikt het om ontspanning te krijgen door het bekijken van filmpjes via YouTube, uitzendingen via NPO of het spelen van een spelletje. Het bekijken van speelfilms via Netflix, Videoland of een andere aanbieder lijkt bij de jongeren die reformatorisch onderwijs volgen redelijk standaard te zijn. Meer dan de helft van de jongeren kijkt een of meerdere keren per week een speelfilm. Een kleine twintig procent geeft aan dit nooit te doen. De helft van de jongeren heeft een eigen abonnement op een site om speelfilms te bekijken. Op sociale media zijn deze jongeren vaak actief. Ze gebruiken meestal één tot twee uur per dag om deze kanalen bij te houden.

Jongens versus meisjes
Meisjes zijn mediawijzer dan jongens. Ze hebben vaker met zichzelf afgesproken dat ze minder online zouden moeten zijn en maken zich ook meer zorgen over de tijd die ze online besteden, daarnaast gebruiken ze vaker hulpmiddelen om inzicht te krijgen in hun schermtijd. Ook plegen ze vaker interventies, door hun telefoon ergens anders neer te leggen als ze niet afgeleid willen worden of apps te verwijderen van hun telefoon om zo minder online zijn. Daarnaast zijn de Tien Geboden voor meisjes meer richtinggevend in hun online gedrag dan voor jongens. In het gebruik is opvallend dat meisjes vaker filmpjes bekijken van bekende vloggers en meer Instagram gebruiken. Jongens geven in vergelijking met meisjes veel vaker aan pornosites te bekijken.

Leeftijd
Op basis van deze resultaten mag geconcludeerd worden dat een jongere die 18 jaar is het meest intensief media gebruikt. In de leeftijd van 14 – 17 jaar wordt een geleidelijke toename van mediagebruik gezien. Vanaf 19 jaar is er juist weer een afname zichtbaar. Jongeren van 18 jaar gebruiken hun telefoon, tablet of laptop ook het vaakst ter ontspanning door filmpjes te kijken of een spelletje te spelen. Daarnaast krijgen zij ook de meeste berichten en gebruiken ze de meeste tijd om sociale mediakanalen te volgen. Jongeren van 18 jaar gebruiken ook het vaakst hulpmiddelen die hen inzicht geven in hun schermtijd. Hoe ouder de jongere wordt, hoe vaker er apps van de telefoon verwijderd worden om minder online te zijn. Hoe ouder de jongere wordt, hoe meer hij of zij zijn of haar online activiteiten gaat toetsen aan de Tien Geboden. Wel is het zo dat hoe ouder de jongere wordt, hoe intensiever hij of zij speelfilms gaat bekijken via bijvoorbeeld Netflix.

Lees het volledige onderzoek >>>