Practoraat Docentprofessionalisering  gestart en practor benoemd

Dit schooljaar is Landstede Groep gestart met het practoraat Docentprofessionalisering. Passend bij de afspraak binnen het mbo ‘Ieder mbo een practoraat’. Het practoraat fungeert als platform voor onderzoek, expertise ontwikkeling en netwerk. Onderzoeksthema’s zijn onder meer het profiel van de toekomstige docent en de impact van eigentijdse professionaliseringsactiviteiten op de professionele ontwikkeling van docenten.

Het practoraat is onderdeel van de eigentijdse koers van Landstede Groepwaarin we volop inzetten op de ontwikkeling van medewerkers en verder bouwen aan een cultuur waarin voortdurend van en met elkaar wordt geleerd.  

Wat doet het practoraat 

Met de start van dit practoraat wil Landstede Groep een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van inzichten in professionele ontwikkeling van mbo-docenten(teams) binnen Landstede Groep om in te kunnen spelen op de (nodige) veranderingen en toekomst van het beroepsonderwijs.  

 Dit doet het practoraat door: 

  • kennis en expertise over het leren van docenten(teams) bij elkaar te brengen; 
  • praktijkkennis te ontwikkelen (weten wat werkt!) door onderzoek te doen; 
  • eigentijdse (professionaliserings)activiteiten in samenwerking met opleidingen te ontwikkelen; 
  • kennis en expertise te delen en toegankelijk te maken voor alle medewerkers. 

Onderzoeksopdracht  

Het practoraat doet onder andere onderzoek naar het profiel van de toekomstige docent en de impact van eigentijdse professionaliseringsactiviteiten op de professionele ontwikkeling van docenten. Hierbij wordt specifiek gekeken naar wat bijdraagt aan het ontwikkelen van innoverend en onderzoekend vermogen van docenten(teams). De onderzoeksvragen richten zich op docenten(teams) binnen Landstede MBO, mbo Menso Alting Zwolle en StartCollege. 

Aanstelling practor 

Marjanne Hagedoorn is voor vier jaar aangesteld als practor. Zij is binnen Landstede Groep al 14 jaar actief als onderzoeker (en docent) en heeft de opzet van het practoraat mede vormgegeven. Zij is tevens bezig met een promotieonderzoek naar professionalisering ontwikkeling bij de Open Universiteit. Door haar kennis van het docentenvak, onderzoek, het thema professionalisering en de organisatie is Marjanne in staat om de verbindende rol binnen het practoraat goed op te pakken. 

Bron: Landstedegroep.nl