Practorale rede | Practoraat ‘Innovatiesucces in het mbo’

Op 30 januari wordt het practoraat ‘Innovatiesucces in het mbo’ formeel gestart. In de voorbereiding zijn op basis van een startdocument (mei 2019) gesprekken gevoerd met 25 referenten binnen én buiten de sector. Ook zijn drie best practices uit mbo, hbo en niet bekostigd onderwijs bezocht en bevraagd en heeft, naast analyse van relevante literatuur, een versnellingskamer veel input gegenereerd.

De eerste bevindingen worden in de practorale rede van John Schobben gepresenteerd maar er is ook volop gelegenheid om te sparren en tips mee te geven aan het practoraat.

Wij stellen uw aanwezigheid hierbij bijzonder op prijs.

Peer van Summeren
Voorzitter College van Bestuur


Programma

  • 14.30u ontvangst, inloop
  • 15.00u presentatie John Schobben
  • 16.00u Meet & Greet de mensen van het practoraat en de referenten (creatieve tip-sessie)
  • 17.00u borrel
  • 18.00u afsluiting

Locatie

De practorale rede vindt plaatst op De Leijgraaf in restaurant Euterpe.
Euterpelaan 100, Oss. In verband met de organisatie horen we graag of u aanwezig bent. We hebben een beperkt aantal plekken beschikbaar.


Aanmelden>>