Verschillen Waarderen: aandacht voor diversiteit in het mbo

In het mbo moet aandacht worden besteed aan diversiteit. Dit is niet alleen een maatschappelijke noodzakelijkheid maar ook een wettelijke eis. Het was alleen nooit duidelijk beschreven waarover het dan moet gaan. Diversiteit is een breed begrip. Nu de wet is aangepast, is duidelijk dat mbo-instellingen aandacht moeten besteden aan de acceptatie van etnische, religieuze, seksuele en gender diversiteit. Hoe mooi is deze opdracht en tegelijkertijd hoe ingewikkeld is het om hem in praktijk te brengen. Het practoraat Verschillen Waarderen, dat verbonden is aan zeven mbo-instellingen, wil onderwijsprofessionals ondersteunen om deze opdracht in de praktijk te realiseren.

Bekijk hier het artikel in vakblad Profiel online.