De Leijgraaf start practoraat Innovatiesucces in het mbo

OSS – Gisterenmiddag is bij De Leijgraaf het eerste practoraat in Noordoost Brabant geopend. Het practoraat ‘Innovatiesucces in het mbo’ verzamelt kennis, doet onderzoek en publiceert over innovatieprojecten die gericht zijn op vernieuwend onderwijs.

Practoraten vormen dé plek waar praktijkgericht onderzoek plaatsvindt, waar onderwijs en het bedrijfsleven kennis en ervaring delen, verbinden en ontwikkelen gericht op verduurzaming van het curriculumaanbod in én buiten de mbo-instelling. Een relatief klein roc zoals De Leijgraaf, kan snel schakelen en is wendbaar genoeg om samen met het bedrijfsleven in te spelen op veranderingen. Het is dus niet vreemd dat het kenniscentrum voor innovatiesucces in het mbo bij De Leijgraaf in Oss start.

“De Leijgraaf heeft een traditie op innovatie van onderwijs en timmert nu ook flink aan de weg met grote landelijke innovatieprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van gepersonaliseerd leren met ICT én het versterken van de beroepspedagogiek”, aldus practor John Schobben. Hij vervolgt: “De Leijgraaf startte bijvoorbeeld het eerste mbo iXperium in Nederland, opgezet in samenwerking met het lectoraat ‘leren en ICT’ van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Het practoraat komt dus niet zomaar uit de lucht vallen.”

Het landelijke kenniscentrum rondom ‘Innovatiesucces in het mbo’ heeft meerdere doelstellingen. Zo wil men met het kenniscentrum docenten inspireren met verhalen van succesvolle innovatoren. Daarnaast wordt er met dit practoraat inzicht geboden in factoren die innovatie in het mbo beïnvloeden en wordt er een instrumentarium om innovaties in het mbo te analyseren en te beschrijven opgeleverd.

Gisteren werden de eerste bevindingen van het practoraat gedeeld tijdens een lezing in Dome-X in Oss. Meer informatie over het practoraat is terug te vinden op de website www.innovatiesuccesinhetmbo.nl.

 

Foto bron: @PeterMcAllister