Verder bouwen aan sterke verbindingen tussen onderwijs en onderzoek

Onderzoek voor onderwijs
Interactieve bijeenkomst over de kennisinfrastructuur van het onderwijs 

Wanneer en waar?
Woensdag 25 maart 2020, 13.00 – 17.00 uur met aansluitend een netwerkborrel
ROC Mondriaan, Den Haag, Koningin Marialaan 9 (vlakbij het Centraal Station)

Voor wie?
Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, onderzoekers, onderwijsbegeleiders, onderwijsadviseurs en beleidsmakers

Wat gaan we doen? Verbinding onderzoek en onderwijs versterken.
Zo goed mogelijk gebruik maken van alle kennis om het onderwijs te verbeteren, wat is daarvoor nodig? Wat is er al? Wat missen we nog? Hoe organiseren we dat? Recent zijn twee adviezen verschenen die een antwoord geven op deze vragen. De Onderwijsraad publiceerde “Samen ten dienste van de school” en de vijf onderwijssectorraden schreven “Slimme verbindingen, naar een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs”. Elaine Munthe, directeur van het Noors kenniscentrum voor onderwijs verzorgt een keynote over sterke verbindingen tussen praktijk, opleiding en onderzoek, en reflecteert op beide adviezen. In daarop volgende interactieve sessies werken we gezamenlijk aan concrete acties die een betere benutting van onderzoek in de onderwijspraktijk dichterbij brengen. Tijdens de centrale afsluiting matchen we deze acties aan koppels van deelnemers en organisatoren van deze bijeenkomst, om deze verder uit te werken om zo een volgende stap te zetten. Nieuwsgierig geworden? Schrijf je dan nu in via de NRO website. 

We zien uit naar je komst! 

Landelijke Werkgroep Kennisinfrastructuur vanuit de vijf sectorraden, NRO, Onderwijsraad, ministerie van OCW 


Programma 

13.00 Inloop 

13.30 Welkom en opening bij ROC Mondriaan Vraaggesprek met Anko van Hoepen (vicevoorzitter PO Raad) over advies “Slimme verbindingen” en met Martine Braaksma (Onderwijsraad) over advies “Samen ten dienste van de school”. 

14.00 Keynote Elaine Munthe (directeur Noors Kenniscentrum voor onderwijs en decaan lerarenopleiding Universiteit van Stavanger). Ze neemt ons mee in de Noorse aanpak van de versterking van verbindingen tussen onderwijspraktijk, professionele ontwikkeling van leraren en lerarenopleiders en onderzoekers 

14.45 Pauze met koffie en thee 

15.15 Interactieve sessies waarin thema’s in groepen en onder leiding van inhoudsdeskundigen worden uitgewerkt, waaronder: 

  • de vormgeving van een digitaal platform en fysieke ontmoetingen binnen een landelijk kennisknooppunt, 
  • betekenis en kracht van regionale samenwerkingen, 
  • de rol van schoolleiders om te werken aan een cultuur waarin kennisbenutting vanzelfsprekend is, 
  • het versterken van een onderzoekscultuur in scholen, 
  • evidence-informed werken als onderdeel van de professionele identiteit van leraren 
  • de betekenis van co-creatie in en voor de praktijk. 

16.15 Plenaire centrale terugkoppeling met opbrengsten en wensen voor de volgende stap vanuit de interactieve sessies. Verkenning concrete acties om nader uit te werken in koppels van deelnemers en organisatoren van deze bijeenkomst. 

16.45-18.00 Netwerkborrel