Nieuwe practor Beroepsonderwijs in Logistics Valley

De Publiek Private Samenwerking ‘Beroepsonderwijs in Logistics Valley (BLV)’ gaat een nieuwe fase in en heeft daarvoor practor Sjoerd Wensink aangetrokken.  In de eerste fase van het project lag de nadruk vooral op de pedagogisch en didactische kwaliteiten van docenten. Practor Ronald Beckers heeft in die fase een stevige basis gelegd om vraag-gestuurd projectonderwijs vanuit het MBO te kunnen bieden. Sjoerd legt het accent nu meer op ondernemerschap en verduurzaming.

Sjoerd Wensink

Net als zijn voorganger Ronald Beckers, werkt Sjoerd voor het lectoraat logistiek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Daarnaast is hij succesvol ondernemer met zijn bedrijf ‘Wensink Solutions’. Vanuit zijn werk bij het lectoraat logistiek heeft Sjoerd goed oog voor doorlopende leerlijnen VO-MBO-HBO. Als ondernemer is hij daarbij in staat om het onderwijs vanuit het oogpunt van het bedrijfsleven aan te vliegen. Dankzij deze kwaliteiten denken we als beroepsonderwijs ook na 2020 duurzaam en succesvol met onze partners samen te kunnen werken. 

Ronald Beckers heeft in de eerste fase van BLV het vraag-gestuurd praktijkonderwijs succesvol vormgegeven en een instrument gecreëerd waarmee de ROC’s de aansluiting met het logistieke werkveld kunnen verbeteren. Momenteel legt hij de laatste hand aan een praktische toolkit, waarmee mbo-docenten deze vorm van onderwijs toe kunnen passen. Hiermee sluit hij zijn rol als practor bij Beroepsonderwijs in Logistics Valley af.

Beroepsonderwijs in Logistics Valley (BLV)

Beroepsonderwijs in Logistics Valley is een samenwerkingsverband tussen het MBO (ROC RIVOR, ROC Nijmegen en Graafschap College), de HAN en het logistiek relevante bedrijfsleven. Het doel van het samenwerkingsverband is om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de praktijk en vragen van het bedrijfsleven. Het project richt zich daarbij op: het vergroten van de instroom in het logistieke bedrijfsleven, het stimuleren van vraaggericht onderwijs vanuit dat bedrijfsleven en de ontwikkeling van onderwijs in de samenwerking met het logistieke bedrijfsleven.

 

Update 31-3-2020 | bron: kennisdclogistiek.nl

Mijn naam is Sjoerd Wensink. Ik ben sinds 2011 actief binnen het KennisDC Logistiek. In het begin vanuit de landelijke werkgroep en als aanjager van het KennisDC Logistiek Limburg; later vanuit het KennisDC Logistiek Gelderland als verbinder tussen het bedrijfsleven en het KennisDC, waaronder ook als projectleider van de TIP Community. Mijn doelstelling binnen het KennisDC Logistiek is het creëren van win-win scenario’s, zodat projecten van het KennisDC Logistiek concrete meerwaarde bieden voor de logistieke sector.

Vanuit het KennisDC Logistiek Gelderland ben ik sinds februari jl. gestart als Practor Logistiek. Het practoraat draagt bij aan de innovatiekracht van de logistiek in de regio door het versterken en innoveren van de mbo-opleidingen en de regionale samenwerking in Logistics Valley. Enerzijds wordt hierdoor gewerkt aan een sterkere doorlopende leerlijn. Anderzijds wordt ook ingespeeld op korte en concrete praktijkopdrachten vanuit het bedrijfsleven. Het practoraat werkt samen met de logistieke opleidingen van drie ROC’s, te weten Rivor in Tiel, ROC Nijmegen en het Graafschap College in Doetinchem.

Mijn ambitie is om duurzame mbo-hbo samenwerkingen in Gelderland tot stand te brengen. Als practor logistiek en medewerker van het KennisDC Logistiek en het Lectoraat Logistiek & Allianties van de HAN kan ik dit bewerkstelligen.

Ik kijk ernaar uit om samen, met alle betrokken partijen vooral veel leuke dingen te gaan doen, en daarmee actief te werken aan een aantrekkelijke logistieke sector en ‘future proof’ logistiek onderwijs. Mocht u ideeën hebben om hier aan bij te dragen, neem dan gerust contact op voor een kennismaking!