Pilot Groene Practoraten van start

Ook vanuit het groene mbo kwam in de afgelopen jaren een groeiende vraag naar het wat & hoe van practoraten. Die vraag krijgt nu een zeer concreet antwoord in de vorm van een pilot ‘groene practoraten’, als onderdeel van het programma Groenpact, 2e fase. Met het instellen van practoraten wordt de relevantie en innovatiekracht van het groen mbo als kennispartner versterkt.

In deze pilot stellen individuele AOC’s zelf groene practoren aan op basis van plannen voor practoraten. Alle practoraten worden verbonden met de praktijkclusters van het CIV Groen (Dier (waaronder veehouderij, paard en gezelschapsdieren), Plant/Open Teelten (met name akkerbouw), Plant/Bedekte Teelten (met name Tuinbouw), Food, Natuur en Leefomgeving (inclusief water en bloem) en Maatschappij).

Algemeen doel van de pilot is het bevorderen van de bijdrage van mbo aan maatschappelijke opgaven in het groene domein en het versterken van de kennisdoorwerking in het onderwijs en in de praktijk (ook grijs-groen) via CIV-praktijkclusters en practoraten. Eind december 2023 eindigt deze pilot.

De groene mbo-instellingen ontwikkelen de komende periode een 15-tal practoraten in verbinding met de praktijkclusters en het regionale bedrijfsleven (zie tabel). De practoraten richten zich op het ontwikkelen van praktijkgericht onderzoek op het niveau van het mbo, op de aansluiting met onderzoek bij hao (o.a. aansluiting op de lectoraten) en wo en op de kennisdoorwerking naar het onderwijs. Dit gebeurt veelal in opdracht van het bedrijfsleven –veelal MKB-, waardoor de innovaties van bedrijfsleven kunnen landen bij het onderwijs. De combinatie van de praktijkclusters en de practoraten maakt het daarnaast mogelijk om gebruik te maken van programmering van onderzoek vanuit de overheid.

 AOCThema / Naam
1Lentiz MBO Oostland, Horti Science parkPractoraat Circulaire kas en tuinbouw innovatie
2Lentiz Food Innovation Academy (FIA) Vlaardingen Practoraat Food, Health en technology
3Lentiz en Equestrum campusPractoraat Circulaire manage en hippische innovatie
4Zone collegePractoraat Duurzaamheid in groen
5Zone collegePractoraat Korte kringlopen / Circulaire landbouw in Gelderland en Overijssel
6Curio (voormalig Prinsentuin College mbo)Practoraat AgroFood & Biobased
7WellantcollegePractoraat Duurzame AgriBusiness
8WellantcollegePractoraat Food
9WellantcollegePractoraat Groene Leefbare Stad
10Helicon/ClusiusPractoraat Innovaties in de duurzame voedselketen
11CitaverdePractoraat Paard
12CitaverdePractoraat Bodem en future farming
13Aeres MBO Dronten / Aeres MBO EmmeloordPractoraat Kringloop- en klimaat land- en tuinbouw
14Aeres MBO Emmeloord / Aeres TechPractoraat Agrarische techniek / precisielandbouw
15Aeres MBO AlmerePractoraat Ontwikkeling van de toekomstige stad

Voor deze pilot geldt het landelijk kwaliteitskader voor practoraten, zoals opgesteld door de Stichting Ieder mbo een practoraat. Ieder practoraat volgt het stappenplan van de stichting en gebruikt het format voor het opstellen van een practoraatsplan dat akkoord wordt bevonden door het betrokken AOC-bestuur.

Meer informatie en/of vragen, mail info@practoraten.nl