Practoraat Docentprofessionalisering en lectoraat Beroepsonderwijs gaan samenwerking aan

Beroepsonderwijs dat inspeelt op een samenleving die zich steeds sneller ontwikkelt, vraagt om investering in professionalisering. Het practoraat Docentprofessionalisering van Landstede Groep en het lectoraat Beroepsonderwijs, Kenniscentrum Leren en Innoveren van Hogeschool Utrecht, gaan samenwerken in de ontwikkeling van het onderzoekend en innoverend vermogen van mbo-docenten. De intentieverklaring is ondertekend door het CvB van Landstede MBO en lectoraat Beroepsonderwijs.

Het practoraat Docentprofessionalisering van Landstede MBO is in 2019 gestart met onderzoek naar professionele ontwikkeling van docenten. Onderzoek in het mbo is echter relatief nieuw. Landstede MBO en het mbo in het algemeen zijn volop bezig met het ontwikkelen van een kennisinfrastructuur.

Om deze kennisinfrastructuur te versterken, zijn het practoraat Docentprofessionalisering en het lectoraat Beroepsonderwijs een samenwerking aangegaan. Want ‘de verbinding en het samenspel tussen het practoraat en lectoraat levert veel synergie op’, aldus practor Marjanne Hagedoorn en Ilya Zitter van lectoraat Beroepsonderwijs. Het lectoraat Beroepsonderwijs is een gevestigd lectoraat en richt zich onder meer op kennisontwikkeling en kenniscirculatie in het mbo. Het lectoraat Beroepsonderwijs heeft twee lectoren: Elly de Bruijn, lector Beroepsonderwijs en tevens bijzonder hoogleraar bij de Open Universiteit en Ilya Zitter, lector Leeromgevingen in het beroepsonderwijs.

De kracht van de unieke verbinding ligt in de gemeenschappelijke doelen: het versterken van de kennisinfrastructuur in het mbo, het vergroten en benutten van beide netwerken en het ontwikkelen en benutten van de gezamenlijke kennis en expertise van practoraat en lectoraat. De kernintenties van de samenwerking zijn overzichtelijk vormgegeven in een poster.

‘Onze docentonderzoekers kunnen veel leren van de ervaren collega’s van het lectoraat’, aldus Marjanne. ‘Vanuit ons lectoraat willen we graag samen optrekken en leren, we zien volop leerpotentieel op de grens tussen lectoraat Beroepsonderwijs en practoraat Docentprofessionalisering’, aldus Ilya. De collega’s van het practoraat en het lectoraat trekken samen op in de uitvoering van hun programma’s. ‘Dit versterkt de kwaliteit van ons werk en bevordert de professionele ontwikkeling van onze docentonderzoekers’.