15 groene practoraten worden gestart: CIV Groen aanjager vernieuwing groene mbo

Dinsdag 15 september vond in Woerden de lancering plaats van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap: CIV Groen. Tevens werd aangekondigd dat er vijftien practoraten worden gestart om het praktijkgerichte onderzoek een boost te geven.

CIV Groen is de samenwerking van ondernemers, mbo-onderwijs en overheid op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarkt- en onderwijsvernieuwing in het groene domein. De samenwerking in CIV Groen leidt voor de partners tot meer snelheid en meer innovatie. CIV Groen maakt deel uit van de basisinfrastructuur van expertise- en praktijkclusters van GroenPact.

CIV Groen is de voortzetting van de huidige drie centra voor innovatief vakmanschap binnen de sectoren Agro & Food (AF), Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (TU) en Natuur & Leefomgeving.

CIV Groen is georganiseerd langs vijf sectorale praktijkclusters: Agro, Dier, Food, Groen/Natuur & Leefomgeving en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Elk praktijkcluster heeft een landelijk dekkend netwerk van regionale arrangementen en ontmoetingsplekken voor onderwijs en bedrijfsleven.

Actuele thema’s

CIV Groen brengt ondernemers, onderwijs en overheid bij elkaar, zodat zij samen een versnelling kunnen realiseren op het gebied van praktijkinnovatie, arbeidsmarktvraagstukken en onderwijsvernieuwing. Dat gebeurt door actief kennis te delen. Door praktijkgericht onderzoek van practoren wordt nieuwe kennis en praktische toepassingen gegenereerd. Daarbij is veel aandacht voor actuele thema’s zoals gezond & veilig voedsel, sluiten van kringlopen, digitalisering & technologisering en internationalisering.

Een practoraat is een programma voor praktijkgericht onderzoek, gepositioneerd bij de groene mbo-scholen en in nauwe samenwerking met vergelijkbare onderzoeksgroepen in het hoger agrarisch onderwijs (Centers of Expertise Groen) en de Sciencegroups van Wageningen University and Research.

bron: CIV Groen, 15/09/2020


Vanuit Stichting Ieder mbo een practoraat zullen wij de groene practoraten begeleiden en hier binnenkort voorstellen. Houd de nieuwsberichten en onze social media-kanalen in de gaten!