Onderzoeksresultaten: effecten coronacrisis op het onderwijs

Wat voor effect hebben de coronamaatregelen op het onderwijs? Hoe wordt het online onderwijs ervaren? En wat kunnen we hiervan leren?

Diverse practoraten hebben bij de instellingen waaraan zij verbonden onderzoek gedaan naar deze vragen.

Practoraat Samenwerkend Leren&Innoveren – Research Lab – Fontys Hogescholen en mboRijnland

Impact van maatregelen als gevolg van corona.

Welke krachten en kwetsbaarheden van hybride leeromgevingen worden zichtbaar in deze tijd? En wat leert ons dat voor toekomstige ontwikkelingen? De maatregelen als gevolg van het coronavirus zijn van impact op zowel het onderwijs (volledig online) als op het werkveld (tijdelijke sluiting van bedrijven, thuiswerken, etc.). Omdat beide instellingen – Fontys en mboRijnland – aan de start staan van meerjarige programma’s waarin hybride onderwijs wordt ontwikkeld, waren wij benieuwd naar het effect van de huidige situatie op de verschillende leeromgevingen.

Lees hier het artikel…

 

Practoraat Versterken Leerproces niveau 2 – ROC van Twente

In april en mei 2020 heeft het Practoraat Versterken Leerproces niveau 2 een beeldvormend onderzoek naar het online onderwijs gedaan. De coronacrisis zorgde ervoor dat er geen fysieke lessen meer waren. Docenten en studenten moesten de overgang maken naar geheel onlineonderwijs. Wat kunnen we van deze periode leren?

Lees hier het artikel…

 

Practoraat Airport & Aviation – Mbo Colleges Airport en Amstelland van het ROC van Amsterdam

Vlak voor de zomervakantie is door het Practoraat Airport & Aviation en House of Aviation de tweede enquête gesloten over de ervaringen van medewerkers en studenten, met betrekking tot digitale lessen en thuiswerken. Het is goed te zien, dat na de eerste verwarrende weken er een zekere rust over de medewerkers komt en er een gewenning op lijkt te treden aan het werken en leren op afstand. Hoewel de medewerkers duidelijk aangeven de studenten enorm te missen, geeft 2/3 van de respondenten aan dat zij, wanneer de situatie enigszins genormaliseerd is, wel gebruik willen blijven maken van de mogelijkheden die les geven en begeleiden op afstand hen biedt. Uiteraard in combinatie met fysieke ontmoetingen.

 

Lees hier het rapport over airport & aviation…
Lees hier het rapport over Amstelland…