Practor Aad Oosterhof winnaar NRO-verbindingsprijzen 2020

Aad Oosterhof, practor Zorg & (Sensor) technologie, is met de inzending ‘Toepassing Methode Design Thinking in de zorg’ uitgeroepen tot winnaar van de NRO-verbindingsprijs 2020 voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Toepassing Methode Design Thinking in de zorg

Het Practoraat Zorg en (Sensor) technologie heeft zich twee doelen gesteld om het onderwijs te verbeteren: mbo-studenten laten handelen vanuit een kritische, onderzoekende houding en mbo-studenten zich ervan bewust maken dat innovaties in de technologie ook voor de zorg van groot belang zijn. Er is daarom een vertaalslag naar het mbo gemaakt van de onderzoeksmethode Design Thinking om zo bij te dragen aan de doelen van het practoraat. Derde- en vierdejaars studenten mbo-verpleegkunde hebben op basis van Design Thinking in (top)klinische setting praktijkonderzoek gedaan. Deze 20-weekse projecten hebben bij het Drenthe College geleid tot een vernieuwing van het mbo- curriculum met onderzoek doen als integraal onderdeel. Studenten hebben hierdoor geleerd wat het belang van praktische innovatie is, welke rol ze hierbij kunnen spelen én dat zij belangrijk zijn voor de implementatie van ideeën. Ook de partnerziekenhuizen doen er hun voordeel mee en hebben op hun beurt interessante, praktische oplossingen en aanbevelingen verkregen.

Samenvatting jury rapport

De jury noemt het een goed omschreven voorbeeld van onderwijsinnovatie in het mbo. Mbo-studenten worden al gewaardeerd vanwege hun kennis uit de praktijk. De jury vindt het mooi dat nu ook aandacht is voor hoe zij wetenschappelijke kennis kunnen vergaren en hoe ze dat op een juiste manier weergeven in een op wetenschappelijke feiten gebaseerd verslag. Zo komen praktijkkennis en wetenschap samen. Zij is verder te spreken over de bruikbaarheid van het product. Het is een manier van werken dat ook elders kan worden toegepast. Verder wordt het als een positief punt gezien dat er meerdere opleidingen worden betrokken bij deze innovatie en dat zo de werkwijze breder kan worden uitgerold. Verder vindt de jury het inspirerend om te zien dat er als neveneffect nieuwe relaties met de ziekenhuizen zijn ontstaan. Een mooie verbinding tussen onderwijs en praktijk.

NRO-verbindingsprijzen

Met de NRO-verbindingsprijzen worden onderwijsprofessionals en wetenschappers in het zonnetje gezet die door toepassing van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse lespraktijk het onderwijs in Nederland verbeteren en vernieuwen.

>> Meer informatie over de NRO-verbindingsprijzen en de winnaars.

De NRO-verbindingsprijzen zijn een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Vereniging voor Onderwijs Research.

 

Bron: nro.nl