Tweede webinar ‘Groene’ practoraten

Uitnodiging deelname tweede webinar ‘groene’ practoraten

Woensdag 10 februari 2021 van 9.00 uur tot 10.30 uur via Teams.

 

Beste collega,

Graag nodigen wij jou uit om deel te nemen aan de tweede webinar voor de pilot groene practoraten. Doel van deze webinar is om, naast verdere netwerkvorming, vragen – én vooral antwoorden – en behoefte op te halen over deze pilot. Ook zal worden stilgestaan bij de stand van zaken rondom het begeleidingsplan en de KIEM Groen-regeling.

Om de sessie zo effectief mogelijk in te richten zien wij graag jullie vragen, opmerkingen en suggesties vóór maandag 8 februari tegemoet via info@practoraten.nl

Mocht je collega’s willen aanmelden voor deze online bijeenkomst, stuur dan even een mail naar info@practoraten.nl

Met vriendelijke groet,

Bart van Leerdam (CIV Groen), Thijs Simons (SIA) en Jorick Scheerens (Stichting Ieder mbo een practoraat)

 

KADER:

Eind 2020 start de pilot ‘groene’ practoraten. Algemeen doel van de pilot is het bevorderen van de bijdrage van mbo aan maatschappelijke opgaven in het groene domein en het versterken van de kennisdoorwerking in het onderwijs en in de praktijk (ook grijs-groen) via CIV-praktijkclusters (Dier (waaronder veehouderij, paard en

gezelschapsdieren), Plant/Open Teelten (met name akkerbouw), Plant/Bedekte Teelten (met name Tuinbouw), Food, Natuur en Leefomgeving (inclusief water en bloem) en Maatschappij) en practoraten. Met het instellen van practoraten wordt de relevantie en innovatiekracht van het groen mbo als kennispartner versterkt. Eind december 2023 eindigt deze pilot.

In deze pilot stellen individuele AOC’s zelf groene practoren aan op basis van plannen voor practoraten. Alle practoraten worden verbonden met de praktijkclusters van het CIV Groen. Nationaal Regieorgaan SIA voert samen met de Stichting Ieder mbo een practoraat onderdelen van deze pilot uit; SIA is verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie (ook met dwarsverbanden richting lectoraten) en de Stichting Ieder mbo een practoraat voor begeleiding. Doel van de monitoring en evaluatie is om ervaringen en inzichten van de werking van practoraten van deze pilot bij elkaar te brengen en de resultaten uit de pilot te expliciteren. Het betreft een evaluatie van zowel inhoudelijke als organisatorische opbrengsten.