Docentprofessionalisering in coronacrisis

Praktisch aan de slag binnen je team met het onderzoek naar professionele ontwikkeling van docenten vo & mbo in de coronacrisis! Hoe doe je dat?

Het Practoraat Docentprofessionalisering heeft zowel binnen het vo als het mbo van Landstede Groep onderzoek gedaan tijdens de eerste lockdown. Onderzocht zijn ondernomen leeractiviteiten, leeropbrengsten, de veranderende opvattingen over onderwijs en de rol van de docent en aspecten uit het onderwijs die docenten zouden willen continueren ook na de crisis. Nu in de 2de lockdown, nog steeds relevant! Bekijk de infographic.

Om de opbrengsten zo goed mogelijk te benutten binnen de eigen teams kunnen zij gebruik maken van de aanvullende praktische gespreksTOOL. Deze tool is ontwikkeld voor opleidingsteams (mbo en vo) en biedt een handvat om concreet aan de slag te gaan met eigentijdse docentprofessionalisering. Tevens daagt het uit om de eigen onderwijspraktijk binnen de opleiding te verbeteren. 
En … is vanaf nu beschikbaar voor iedereen!

Zie voor aanvullende informatie over het onderzoek ook op nro.nl